Sứ mệnh

14/03/2021

pin up

  • Đối với khách hàng: EASTVET cam kết cung cấp các sản phẩm chính hãng, có chất lượng tốt nhất, đa dạng, với giá cạnh tranh không qua trung gian.
  • Đối với đối tác: Hợp tác, đồng hành, tin tưởng cùng phát triển.
  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy tính năng động, sáng tạo, gắn bó, nhiều cơ hội để phát triển.
  • Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích giữa công ty & xã hội; có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện.