Văn hóa doanh nghiệp

14/03/2021

pin up

Ban Giám đốc & Toàn thể nhân viên công ty đoàn kết, thống nhất phấn đấu làm việc vì mục tiêu chung “Phát triển bền vững & Dẫn đầu thị trường”. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, gắn bó, nhiều cơ hội phát triển và tự hào khi nhắc đến “Đông Phương”.